Mariusz Januzik

Dyrektor Sportowy
Mariusz Januzik

Pasjonat sportu w szczególności piłki nożnej w każdej formie. Kibic premier league. Pracę w KP łączy z rozwojem własnej firmy, stąd nie jest mu obce planowanie procesów, dążenie do wyznaczonych celów, tworzenie nowych rozwiązań. W KP zajmuje się koordynacją rozwoju sportowego klubu.